Manu32-servern

2021-05-17, kl. 16:25: MySQL servern gick ned och vägrar starta. Tekniker arbetar för att åtgärda detta.

Vi beklagar neretiden som förekommer pga detta!

2021-05-17, kl. 19:09: Vi beklagar den långa neretiden av MySQL-servern. Det handlar om ett “innoDB” fel och teknikerna arbetar för fullt på att åtgärda detta.

2021-05-18, kl. 01:09: MySQL-servern är äntligen igång igen och nu importeras samtliga databaser så alla hemsidor som använder databaser åter kan fungera snart. Vi postar här igen så snart arbetet är klart.

Vi beklagar den extremt långa neretiden Ni drabbats av !

2021-05-18, kl. 06:20: Arbetet med att importera databaserna blev klart för 3 timmar sedan, men sedan strulade Cpanel till det så databaserna inte kunde hittas i Cpanel. Men det är nu löst. Vi är mycket ledsna för den extremt långa neretiden av MySQL-servern !