Manu32-servern

2022-04-06, kl. 07:28: Servern är tyvärr nere – en omstart kommer ske

2022-04-06, kl. 07:32: Teknikerna har hittat problem med kylningen. Servern tas nu ned och byte sker av hårvaran för detta. Vi beklagar neretiden pga detta !

2022-04-06, kl. 09:12: Arbetet är nu utfört och servern är åter uppe.