Manu30-servern

2020-09-30: MySQL-servern kommer uppgraderas ikväll efter kl. 22. Samtliga kunder har fått mail om detta tidigare i veckan.