Manu30-servern

2023-01-20, kl. 19:54: Servern är nere – felsökning pågår. Vi beklagar neretiden !

2023-01-20, kl. 21:27: Servern är uppe igen. Ett fel i rackskåpet i datacentret orsakade neretiden. Vi beklagar den långa neretiden som förekom !