Manu30-servern

2021-06-07, kl. 13:20: Servern är nere. Teknikerna byter ut RAM-minnet på servern. Vi beklagar neretiden !

2021-06-07, kl. 14:15: Tyvärr startades en diskkontroll vilket orsakar den långa neretiden.

2021-06-07, kl. 15:18: Servern är tyvärr fortfarande nere. Tekniker byter nu ut mer hårdvara på servern då den inte vill starta. Vi är mycket ledsna över denna långa neretid Ni drabbas av !

2021-06-07, kl. 16:04: Servern är äntligen uppe igen. Teknikerna tvingades uppdatera BIOS och det gav en del extra problem att åtgärda.