Manu29-servern

2022-05-25, kl. 01:50: Servern är nere – felsökning pågår.

2022-05-25, kl. 02:35: Tekniker arbetar för fullt på att åtgärda felet i datacentret som orsakar problemet. Vi beklagar den långa neretiden!

2022-05-25, kl. 03:44: Servern är åter uppe. Vi beklagar den långa neretiden Ni drabbades av!