Manu28-servern

MySQL-servern vill tyvärr inte fungera. Felsökning pågår.

Nytt: 2020-05-14, kl. 17:35: Tekniker arbetar för fullt med att reparera MySQL-servern. Det går pga det ej att spara data i databaserna.

Nytt: 2020-05-14, kl. 18:06: Nu fungerar det att spara i databaserna igen. Teknikerna går nu genom databaserna för att säkerställa så ingen är korrupt.

Nytt: 2020-05-14, kl. 19:11: Teknikerna har nu gått genom allt och MySQL-servern fungerar normalt.