Manu27-servern

2022-09-29, kl. 14:46: Servern är tyvärr nere – felsökning pågår.

2022-09-29, kl. 15:00: Teknikerna arbetar för full på att felsöka hårdvarorna på servern. Vi beklagar neretiden !

2022-09-29, kl.16:17: Servern är uppe igen och fungerar åter normalt. Vi beklagar den långa neretiden som förekom!