Manu27-servern

2021-09-19, kl. 23:10: Servern är nere. En filsystemskontroll pågår vilket tyvärr orsakar neretid tills den är klar.

2021-09-19, kl. 23:27: Servern är åter uppe.