Manu27-servern

2021-08-27, kl 23:08: Servern är nere. En system/filkontroll pågår för att åtgärda eventuella fel.

Vi beklagar neretiden som pågår pga detta. Vi postar igen så snart servern är uppe igen.

2021-08-27, kl 23:34: Servern är uppe igen efter omstarten.