Manu25-servern

2023-06-10, kl. 09:10: Servern är nere. Teknikerna felsöker just nu hårdvaran. Vi beklagar neretiden!

2023-06-10, kl. 09:30: Teknikerna har bytt ut fläktar och uppdaterat BIOS. En diskkontoll pågår nu vilket tyvärr försenar uppstarten.

2023-06-10, kl. 10:10: Servern är åter uppe. Vi beklagar den långa neretiden som förekom!