Manu20 + Manu34

Strömförsörjningen för servrarna måste bytas ut vilket kommer ske efter ca kl. 23:55 lördag 31:a augusti 2019 till ca kl. 08:00 söndag 1:a september.

Arbetet innebär tyvärr neretid i ca 3-4 timmar.