Manu11-servern

MySQL-servern vill ej starta – felsökning pågår.

Nytt: 2020-03-05, kl. 04:58: RAM minnet byts nu ut på servern vilket tyvärr orsakar neretid.

Nytt: 2020-03-05, kl. 05:50: RAM minnet är bytt och servern är uppe. Det tog tyvärr extra mycket tid pga en filkontroll kördes. Nu pågår reparation av MySQL-servern för att få den att fungera.

Nytt: 2020-03-05, kl. 08:32: Reparationen är klar av MySQL-servern så nu ska allt fungera normalt igen.