Manu1-servern

2021-07-12: kl. 23:05: Servern är tyvärr nere. Teknikerna har upptäckt ett fel med RAM-minnet – så de byter nu ut detta. Vi beklagar neretiden pga detta!

2021-07-12: kl. 23:45: Servern är uppe igen efter bytet av RAM-minne.