NuNames.SE/Supporten

Servern som har hand om vår hemsdia NuNames.SE, forumet samt vår Support (manufrog.com) kommer uppdatera MySQL-servern ikväll ( Söndag, 2019-09-15 ) efter ca kl. 23:00.

Arbetet kommer innebära att hemsidan och supporten kommer vara nere under några timmar.

Manu20 + Manu34

Strömförsörjningen för servrarna måste bytas ut vilket kommer ske efter ca kl. 23:55 lördag 31:a augusti 2019 till ca kl. 08:00 söndag 1:a september.

Arbetet innebär tyvärr neretid i ca 3-4 timmar.

Serverarbete Manu20-servern

Serverarbete kommer ske – natten mellan lördag 3 augusti/söndag 4 augusti 2019

MySQL-servern måste uppgraderas och detta arbete kommer påbörjas ca 01:00 mellan lördag/söndag. 
Det vill säga att arbetet startar 2019-08-04 ca  kl. 01:00.

Arbetet kommer tyvärr innebära neretid för Era hemsidor då det annars kan finnas risk för problem med databaserna. 
Neretiden beräknas bli ca 3-4 timmar.