Resell3-servern

2024-05-22, kl. 21:15: Servern är nere – felsökning pågår.

2024-05-22, kl. 23:05: Vi beklagar den långa neretiden! Teknikerna arbetar för fullt på att få servern online igen.

2024-05-23, kl. 04:37: Servern är åter uppe efter den extremt långa neretiden.

Manu28-servern

2024-04-18, kl. 09:30: Servern är nu nere pga en diskkontroll körs. Den körs pga mailservern ej vill fungera som den ska. Vi beklagar neretiden som förekommer!

2024-04-18, kl. 10:25: Diskkontrollen blev klar och servern kom upp igen – men den blev då extremt överbelastad så den är nu nere igen. Vi beklagar den långa neretiden !

2024-04-18, kl. 10:32: Servern är nu uppe igen efter en omstart.

Nätverksproblem

2024-04-17, kl. 18:30: Flera av våra servrar i datacentret i Orlando, USA är just nu nere pga näverksproblem. Tekniker finns på plats för att lösa detta. Vi beklagar neretiden som förekommer !

2024-04-17, kl. 19:00: Alla servrar utom 2 är nu uppe och fungerar åter normalt. Vi beklagar neretiden som förekom!

Servrarna Manu30 och Manu27 är tyvärr fortfarande nere och tekniker felsöker detta just nu.

2024-04-17, kl. 19:48: Alla servrar är nu uppe.

Felutskick av påminnelser

2024-03-15: Idag skickades det tyvärr ut flera betalningspåminnelser för obetalda fakturor som hade förfallodagar år 2019 och framåt. Dessa var makulerade och skall ej betalas.

Det var en bugg i vårt betalsystem som orsakade detta. Vi beklagar att Ni fått dessa påminnelser!

Vi ber Er ej betala fakturorna om de har förfallodagar mellan åren 2019-2023.

Resell5-servern

2024-03-12, kl. 22:15 Ett oplanerat byte av RAM-minnet måste tyvärr utföras nu. Vi beklagar neretiden som förekommer pga detta!

2024-03-12, kl. 23:30: RAM-minnet är nu utbytt och servern är åter uppe.

Resell5-servern

2024-03-05, kl. 06:00: MySQL-servern är tyvärr nere och vägrar starta. Tekniker arbetar på att få upp servern igen. Vi beklagar neretiden som förekommer !

2024-03-05, kl. 17:37: Servern tas nu ned för att byta ut hårdvaror. Vi beklagar den extremt långa neretiden av MySQL-servern och den nuvarande totala neretiden av hela servern som förekommer !

2024-03-05, kl. 18:14: Hårdvarubytet är nu utfört och servern är åter uppe. Men MySQL-servern vägrar tyvärr starta så tekniker fortsätter nu sitt arbete med att lösa detta.

2024-03-05, kl. 22:06: Teknikerna har äntligen fått igång MySQL-servern, men eftersom speciella filer som har ”hand om” databasernas namn o.s.v. inte gick att reparera importeras nu samtliga databaser så de kan fungera igen.

Detta arbete kommer troligen ta hela natten tyvärr. Vi ber Er undvika att försöka arbeta med Era sidor tills vi postar här igen.

2024-03-06, kl. 07:45: Importeringen är tyvärr inte helt klar ännu.

2024-03-06, kl. 10:35: Vi tvingas nu stänga ned apache-servern eftersom allt för många trots allt arbetar med sina sidor så importeringen av databaserna inte fungerar som det ska. Vi beklagar neretiden pga detta!

2024-03-06, kl. 11:32: Apache-servern har åter startats.

2024-03-06, kl. 23:55: Arbetet med att importera databaser är nu klart.