Riktlinjer för kontots mailadress.
När du skapar ett konto hos NuNames.SE eller uppdaterar mailadressen som är registrerad för ditt konto, är det nödvändigt att ta hänsyn till följande riktlinjer:

Vilken mailadress bör jag använda?
Försök att inte använda en mailadress som drivs av din domän. Till exempel, om du registrerar domännamnet din-doman.nu och registrerar din mailadress som tor@din-doman.nu, så har vi inga möjligheter att kontakta dig om det skulle bli några problem med domänen din-doman.nu. Detta kan hända om registreringen inte är fullbordad, om domänens registreringsperiod går ut eller om domänen inte är korrekt konfigurerad.

Varför har jag slutat få meddelanden om min domän?
Vänligen kontrollera regelbundet på NuNames.SE och förvissa dig om att din mailadress för ditt konto fortfarande fungerar. En del kunder tappar sitt domännamn bara för att mailadressen inte längre är aktuell, och därför inte får meddelanden om förnyelse eller viktiga tekniska förändringar av domänen. Vänligen förvissa dig om att du väljer en mailadress som du vet att du kommer behålla under lång tid, och kontrollera regelbundet att din kontaktinformation är aktuell.

Om du inte är säker på vilken mailadress du har för ditt konto, vänligen kontakta oss för att få hjälp. Se till att vi får korrekt kontaktinformation och vilka domännamnen är.